Hammerfest Terminal

Utvidelse av Hammerfest terminalen. Sprengt ca. 500 000 m3 og 70 000 bormeter. Utvidelse av eksisterende kai-/industri-område, sprengning av skjæringer og grøfter inntil trafikkert RV 94, næring, eksisterende kaianlegg og bebyggelse. Sømboring, kontursprengning, grøftesprengning og flåsprengning. VA, Nonel og elektronisk tennsystem benyttet.

Tjenesteområde: Plastring, kai og karftverk
Byggherre: Hammerfest Terminalen AS
Status: Completed
Periode: 2019-2020
Kunde: Tore Løkee AS

Hammerfest terminal

Project Manager

Terje Smauget

General Manager
Kjell Foss Nord AS

Phone: 979 56 275

Relevant projects

Yara Glomfjord

Blasting works near the tank facility for the establishment of a new emergency reservoir for the Yara factory.

    Share This