UNB – Vestfoldbanen

UNB – Vestfoldbanen

UNB – Vestfoldbanen Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med bygging av ny trase for Vestfoldbanen. Nærføring til eksisterende operativ jernbane, E-18, næringsområder og private boliger. Elektronisk tennsystemer, watermist støvhåndtering, bio-diesel og søk...
Hyttetomter på Gaustablikk

Hyttetomter på Gaustablikk

Hyttetomter på Gaustablikk  Sprengning i forbindelse med utbygging av ny vei, grøfter og hyttetomter på Gaustablikk.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterKunde: Brødrene Fossheim Transport ASStatus: PågåendePeriode: 2020-2022 Gaustablikk Prosjektleder Jostein...