Datter- og søsterselskap

Kjell Foss Industri AS

Selskapet ble stiftet I 2008 – for å spesialisere pukkverksvirksomheten i en egen enhet.

Kjell Foss Pukkverksprengning AS endret navn til Kjell Foss Industri AS i januar 2016, og har felles administrasjon med Kjell Foss AS.

Daglig leder er Tom Einar Andersen.

Furulund Maskin AS

Selskapet ble stiftet i 1981.

Furulund Maskin AS eier og drifter verkstedet vårt, og er ansvarlig for service, vedlikehold og reparasjoner av maskinparken, i tillegg til biler, hengere og annet utstyr som vi disponerer. Furulund Maskin utfører også vedlikehold og service av maskiner og utsyr på oppdrag fra kunder og leverandører om det er ønskelig.

Furulund Maskin AS har felles administrasjon med Kjell Foss AS.

Daglig leder er Frank Olsen.

Kjell Foss Nord AS

Selskapet ble stiftet i 2009 - som en fortsettelse av firmaet Per Ivar Følling AS. Firmaet byttet navn til Kjell Foss Nord AS juni 2013. All kompetanse og ressurser fra Per I Følling AS videreføres. Gamle kunder får derfor fortsatt samme faglige gode håndverk og møter kjente folk når de benytter selskapets tjenester.

Kjell Foss Nord AS har felles administrasjon med Kjell Foss AS.

Daglig leder er Terje Smauget.

Holthes Fjellsprengning AS

Selskapet ble stiftet i 1981, og byttet navn til Holthes Fjellsprengning AS i 1994. 

Holthes Fjellsprengning AS har felles administrasjon med Kjell Foss AS.

Daglig leder er Bjørn Henning Ingebo. 

maskinentreprenoerenes forbund kjell foss paa facebook

Kjell Foss AS,
Kileveien 77, 3175 Ramnes.
Telefon: 33 39 62 66.
E-post: Klikk her

© Kjell Foss AS.
Alle rettigheter reservert.
Foto: Jon Klasbu / Fogra Reklamefoto / Kjell Foss.
Webdesign: Idéhuset Albretsen